This is an example of a HTML caption with a link.
  • Volg ons nu ook op:

Klachtenregeling

Klachtenregeling Het belangrijkste doel van deze regeling is het wegnemen van uw ongenoegen, liefst zo snel mogelijk. Bovendien willen we soortgelijke klachten voorkomen en daarmee de kwaliteit verbeteren. Met alle soorten klachten kunt u bij ons terecht: klachten over de gang van zaken omtrent de behandeling, persoonlijk gerichte klachten over uw behandelend orthodontist of een van onze medewerkers.

Waar kunt u terecht met uw klacht U kunt uw onvrede direct bespreken met degene over wie u een klacht heeft of met uw orthodontist. Dat is vaak de snelste oplossing. Het is echter niet altijd even gemakkelijk om naar degene toe te gaan die uw onvrede heeft veroorzaakt. Daarom kunt u ook uw klacht melden via het klachtenformulier op onze site. U kunt dit formulier ook vragen aan de receptie.

Wilt u op het klachtenformulier in ieder geval de volgende gegevens vermelden: 1) Naam, voornaam/letters en geboortedatum. 2) Wanneer u namens een ander een klacht heeft, dan a.u.b. ook zijn/haar naam en geboortedatum vermelden! 3) Adres en telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent. 4) De naam van degene tegen wie de klacht is gericht. 5) De datum of periode waarop uw klacht betrekking heeft. 6) Een zo concreet mogelijke beschrijving van de klacht. 7) Plaats, datum en handtekening.

Klachtenprotocol De praktijkmanager van de praktijk zal naar aanleiding van het formulier “de klacht” inventariseren en bespreken met beide orthodontisten. Vervolgens zal de praktijkmanager van de praktijk met u overleggen wat de meest wenselijke afhandeling van uw klacht voor u zou kunnen zijn.

Mogelijke oplossingen zijn: U vindt het voldoende om uw ongenoegen kenbaar te maken en wenst geen verdere actie. Uw klacht wordt als melding geregistreerd. Telefonische afhandeling van de klacht: sommige klachten zijn eenvoudig en snel op te lossen. Schriftelijke afhandeling van de klacht. U ontvangt een brief met de bevindingen van de betrokkenen. U bespreekt uw klacht met de orthodontist. Als het niet lukt om uw klacht naar tevredenheid op te lossen kunt u een stapje verder gaan:

Telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), tel.: 0900-202 5012 (€ 0,90 per gesprek). Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur of informatie over dit onderwerp vinden op www.allesoverhetgebit.nl . Daarnaast kunt u eventueel gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling. Die regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. (KNMT Postbus 4141, 3502 HC Utrecht; tel.: 030-607 6276; www.knmt.nl)

Vanzelfsprekend worden alle klachten geregistreerd.