Eerste consult

Mw. Schuttelaar zal tijdens het eerste consult bekijken of je een beugel nodig hebt en wat het beste tijdstip is om met een eventuele behandeling te beginnen. Er wordt onder andere gekeken naar de stand van je kaken, de stand van je tanden en kiezen, je profiel en de positie van je tong.

Na dit eerste consult is er al een goede indruk over wat er mogelijk is en hoe het met je mondhygiëne gesteld is. Tijdens het consult krijg je ook informatie over de voor- en nadelen van een beugelbehandeling. Soms is er geen behandeling nodig en dat zal dan gelijk gezegd worden.

Als in overleg besloten wordt om een behandeling te beginnen, dan krijg je afhankelijk van de fase van je gebitsontwikkeling en je groei, òf een oproep voor een vervolgconsult òf meteen een afspraak mee voor een uitgebreid onderzoek. Vaak is het ook mogelijk om gelijk het uitgebreide onderzoek te laten plaatsvinden. Dit scheelt tijd voor ouder en kind omdat er hiervoor dan geen aparte afspraak meer hoeft te worden gemaakt.

Tip! kijk voor het eerste consult goed na of de verzekering een eventuele behandeling vergoed. Op www.allesoverhetgebit.nl vind je een “vergoedingen checker”. Je ziet dan gelijk wat er vergoed wordt. Op www.vergelijkmondzorg.nl kun je tandartsverzekeringen vergelijken.