Samenwerking

De orthodontist en de assistentes werken nauw samen om de behandelingen van patiënten in de praktijk goed te laten verlopen. Een functioneel en een mooi gebit als eindresultaat blijft voor elke patiënt het streven. Om uiteindelijk een mooi resultaat te bereiken wordt er natuurlijk ook samengewerkt met andere deskundigen zoals tandartsen, kaakchirurgen, andere orthodontisten, mondhygiënisten, logopedisten en met de tandtechnicus van een tandtechnisch laboratorium.

Tandarts

Met de tandarts wordt wanneer nodig telefonisch overlegd. Bij de start en bij het einde van de behandeling wordt de tandarts schriftelijk op de hoogte gesteld. Ook als er tijdens de orthodontische behandeling nog andere tandheelkundige verrichtingen nodig zijn wordt de tandarts vaak gevraagd om een beoordeling en uitvoering.

Kaakchirurg

Patiënten worden naar een kaakchirurg verwezen als het bijvoorbeeld nodig is om moeilijke kiezen of extra aangelegde tanden te verwijderen of om hoektanden vrij te leggen. Gecombineerde orthodontische/kaakchirurgische behandelingen komen ook voor en worden besproken op het gemeenschappelijk spreekuur kaakchirurgie. Dit spreekuur vindt plaats in de praktijk op een tijdstip aan het eind van een werkdag. Patiënten worden dan uitgenodigd om met hun ouder(s)/ verzorger(s) samen met de orthodontist(en) en de kaakchirurg(en) het behandelplan te bespreken. De (huis)tandarts ontvangt vervolgens van deze besprekingen een verslag.

Orthodontisten

Mw. Schuttelaar werkt in de praktijk samen met orthodontist Mw. Geurts. Er vindt zeer regelmatig overleg plaats waarin behandelplannen worden besproken en getoetst aan elkaars inzichten. Ook de voortgang van behandelingen worden aan elkaar voorgelegd.

Mondhygiënist

Sommige patiënten hebben de ondersteuning nodig van een mondhygiënist om het gebit gezond te maken voor het starten aan een orthodontische behandeling. Ook tijdens een behandeling kan er worden geadviseerd om naar een mondhygiënist te gaan. Na een behandeling bij de mondhygiënist wordt de orthodontist desgewenst door middel van een verslag op de hoogte gebracht.

Logopedist

Als een patiënt afwijkende mondgewoonten heeft kan er samenwerking gezocht worden met een logopedist. De logopedist kan adviseren of en wanneer behandeling nodig is en welke therapie het meest effectief is vooraf aan of in combinatie met een orthodontische behandeling.

Tandtechnicus

Samenwerking met de tandtechnicus van het tandtechnisch laboratorium is ook heel belangrijk en er vindt zeer regelmatig overleg plaats. Een beugel moet immers precies passen. De tandtechnicus maakt van de gebitsafdrukken gebitsmodellen en verschillende soorten beugels.