Mw. C.J.M. Schuttelaar, orthodontist

Mw. Schuttelaar is geboren in Haelen en opgegroeid in Echt. Het VWO diploma werd in 1988 behaald aan het Bisschoppelijk College te Echt. Daarna studeerde zij Tandheelkunde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. In 1993 werd het tandartsexamen behaald. De specialistenopleiding Orthodontie heeft zij aan de Radboud Universiteit Nijmegen gevolgd van 1993 tot 1997. In 1998 is zij verhuisd naar Limburg om vervolgens aan de Hemelsley 14 in Sittard te starten met haar praktijk. Mw. Schuttelaar staat BIG geregistreerd onder nummer 9041744402.

Mw. S.M. Geurts, orthodontist

1979-1981 propedeuse dentistry aan de Rijksuniversiteit Centrum Antwerpen.
1981-1986 Opleiding tandheelkunde aan de Radbouduniversiteit te Nijmegen.
1987-1991 Opleiding specialisme orthodontie aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen.
1991 Start werkzaamheden als waarnemend orthodontist.
1992-2007 Solo-praktijk in Etten-Leur.
2008-2015 Maatschap Orthodontiepraktijk Veldhoven.
2012-jan.2018 Supervisor patiëntenbehandeling door nieuw op te leiden orthodontisten, aan de Radbout Universiteit te Nijmegen, afd. Orthodontie.  Wekelijks 1 dag.
2016 Medewerker praktijk Orthodontist H.N.Greter te Eindhoven.
2017 Medewerker praktijk Orthodontist Mw. C.J.M. Schuttelaar te Sittard.

Lid van Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO). Mw. Geurts is lid van de VvO en staat ingeschreven in het specialistenregister. Leden van de NVvO nemen verplicht deel aan het kwaliteitsprogramma van de NVvO. Dit is een garantie voor een goede en efficiënte orthodontische behandeling.
Mw. Geurts staat BIG geregistreerd onder nummer 19021098402.

Lid van World Federation of Orthodontics (WFO) , Lid van European Orthodontic Society (EOS), Lid van American Association of Orthodontisis (AAO)
Bestuursfuncties Visitatiecommissie NVvO, Registratiecommisie NVvO