fbpx

Klachtenregeling

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. Spreek ons daarover alstublieft aan, dan proberen we uw klacht op te lossen. Bovendien willen we soortgelijke klachten voorkomen en daarmee de kwaliteit verbeteren. Met alle soorten klachten kunt u bij ons terecht: klachten over de gang van zaken omtrent de behandeling, persoonlijk gerichte klachten over uw behandelend orthodontist of een van onze medewerkers.

Waar kunt u terecht met uw klacht?

U kunt uw onvrede direct bespreken met degene over wie u een klacht heeft of met uw orthodontist. Dat is vaak de snelste oplossing. Het is echter niet altijd even gemakkelijk om naar degene toe te gaan die uw onvrede heeft veroorzaakt. Daarom kunt u ook uw klacht melden via het klachtenformulier op onze site. U kunt dit formulier ook vragen aan de receptie.
Wilt u op het klachtenformulier in ieder geval de volgende gegevens vermelden:

  1. Naam, voornaam/letters en geboortedatum.
  2. Wanneer u namens een ander een klacht heeft, dan a.u.b. ook zijn/haar naam en geboortedatum vermelden!
  3. Adres en telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent.
  4. De naam van degene tegen wie de klacht is gericht.
  5. De datum of periode waarop uw klacht betrekking heeft.
  6. Een zo concreet mogelijke beschrijving van de klacht.
  7. Plaats, datum en handtekening.

U kunt verder advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). U wordt hiervoor verwezen naar de patiëntenwebsite www.allesoverhetgebit.nl, waar u via een contactformulier vragen kunnen stellen aan TIP.
U kunt ook uw klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar deze praktijk bij aangesloten is. Die opereert als een derde, neutrale partij. Via de KNMT zal een onafhankelijke klachtenfunctionaris kosteloos tussen u en uw orthodontist bemiddelen, met als doel alsnog een oplossing te vinden. De regeling van de KNMT voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. Adresgegevens: KNMT Postbus 4141, 3502 HC Utrecht; tel.: 030-607 6276; www.knmt.nl

Geschil

Als u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Dat kost €75,-. Bij de geschilleninstantie wordt uw klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld. Die geeft een bindend oordeel over uw klacht. De instantie kan een schadevergoeding toekennen tot maximaal 25.000 euro.