fbpx

Tarieven

De totale kosten van een orthodontische behandeling kunnen we van tevoren niet precies aangeven.
In de eerste plaats hangt de prijs af van het type beugel. Er zijn uitneembare, gedeeltelijk vaste en volledig vaste beugels. De kosten zijn mede afhankelijk van het behandelingsverloop en het soort behandeling. Een zeer globale indicatie is dat een gemiddelde beugelbehandeling tussen de 2000 en 3000 euro kost, inclusief de techniekkosten. De gemiddelde behandelduur ligt tussen de twee en drie jaar. Je kunt bij de berekeningen het beste uitgaan van drie verzekeringsjaren. Ook is het belangrijk te weten dat de behandelkosten niet altijd evenredig over de jaren verdeeld worden. Tijdens het eerste consult zal de orthodontist je vertellen wat ongeveer de verwachte kosten zijn voor de beugelbehandeling.

Op onze standaard tarievenlijst staan per 01-01-2021 de prestatieomschrijvingen vermeld zoals die door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) zijn vastgesteld. Elke orthodontist in Nederland is verplicht deze prestatielijst te hanteren, zodat de tarieven overal vergelijkbaar zijn.
De meest voorkomende tarieven per 01-01-2021 vindt u hier. Wilt u graag de hele beschikking van de NZA inzien dan kunt u die hier lezen.
In hoeverre de orthodontische behandeling vergoed wordt hangt af van de aanvullende verzekering.
Kijk goed de polisvoorwaarden na voordat met de behandeling begonnen wordt!

Op www.allesoverhetgebit.nl staat veel informatie over tandheelkundige vergoedingen.
Verder vindt u hier het vergoedingenoverzicht orthodontie van verschillende verzekeraars in 2021. Mocht u verder nog vragen hebben neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder.

De facturatie van onze declaraties besteden wij uit aan Netpoint Factoring bv. Bij Netpoint is het mogelijk dat u uw declaraties per e-mail kunt ontvangen, daarnaast is er een speciale website www.uwdeclaraties.nl beschikbaar waar u alle declaraties kunt terugkijken, eenvoudig een kopie kunt opvragen en de antwoorden op de meest gestelde vragen kunt vinden. Netpoint Factoring is te bereiken op patiëntentelefoonnummer 0416-541509. Aan dit nummer zijn geen kosten verbonden.
Voor de betalingsvoorwaarden van Netpoint klikt u hier. Voor algemene informatie over Netpoint klikt u hier.