fbpx

Kwaliteitsbeleid

De orthodontisten zijn ingeschreven in het tandarts-specialistenregister (ook wel BIG register) en zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) Dit verplicht ons te voldoen aan de kwaliteitseisen die aan orthodontisten worden gesteld. Het BIG registratienummer van Mw. Schuttelaar is 9041744402 en van Mw. Geurts is 19021098402. www.bigregister.nl

In ons kwaliteitsbeleid zijn verschillende aandachtspunten opgenomen.

Nascholing

De orthodontisten nemen frequent deel aan congressen en cursussen en kennistoetsen. Alle andere teamleden worden gestimuleerd deel te nemen aan cursussen om hun kennis en vaardigheden op een hoog niveau te houden.

Visitatie

Eens per vijf jaar wordt de praktijk gevisiteerd door collega- orthodontisten als onderdeel van het visitatieprogramma van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO). Tijdens deze visitatie worden o.a. de behandelplannen op kwaliteit en resultaten getoetst, met patiënten gesproken en patiëntenenquêtes doorgenomen. Verder wordt de praktijk als geheel beoordeeld.

Werkoverleg

Er vindt structureel overleg plaats tussen de orthodontisten onderling en samen met de assistenten en andere medewerkers. In deze overleggen bespreken we “open” met elkaar hoe het in zijn algemeenheid gaat, we bespreken verbeterpunten en gaan daar vervolgens actief mee om. Verder vindt ook regulier overleg plaats met andere behandelaars zoals kaakchirurgen, tandartsen, mondhygiënisten, logopedisten en overige zorgverleners. Ook vindt er zeer regelmatig overleg plaats met de tandtechnicus van het tandtechnisch laboratorium.

Erkend leerbedrijf

Orthodontiepraktijk Schuttelaar is een officieel erkend leerbedrijf. Bij de praktijk kunnen stagiaires in de functie van tandartsassistenten werkzaam zijn.

 

Certificering

De praktijk is gecertificeerd. Dit betekent dat alle behandelingen die in de praktijk worden verricht, zijn vastgelegd in een kwaliteitshandboek met gedetailleerde procedures en protocollen. De audit hiervoor wordt verzorgd door Roozeboom Consulting.

 

Alpro Bio water test

Voor het controleren van de waterkwaliteit maakt de praktijk gebruik van de Alpro Biotest kiemindicator. Daarnaast gebruiken wij Dentapure cartridges voor het behouden en verbeteren van de waterkwaliteit bij de behandelunits.

 

ZorgSom

Wij werken met ZorgSom. Daarmee kunnen wij bij iedere behandeling direct aangeven wat uw verzekering vergoedt en wat uw eigen bijdrage is.

 

Zorgmail

Wij werken met zorgmail. Hiermee zijn we verzekerd van veilige patiëntencommunicatie vanuit ons informatiesysteem met andere zorgverleners in de mondzorg. Natuurlijk ook met patiënten.